ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564

30 กันยายน 2564 :: By Admin

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ได้แก่
1) นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
2) นางวาสนา ศิริญานันท์
3) นางวงเดือน ปัญญาบุตร
โดยมีนายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบของที่ระลึก การแสดงรำอวยพรของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และการแสดงของตัวแทนคณะครู จัดขึ้น ณ หอประชุมวิริยะลังการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมขอขอบคุณข้อมูลจาก

- เฟสบุ้คงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา