ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2564

16 กันยายน 2564 :: By Admin

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเถิน และสถานีตำรวจภูธรเถิน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้มีตัวแทนลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 นาย ณ หอประชุมวิริยะลังการ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- เฟสบุ้คงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา