ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีม “Equality for all” โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"

20 กันยายน 2564 :: By Admin

วันที่ 20 กันยายน 2564 ครูและนักเรียน ทีม “Equality for all” เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลจาก การประกวด "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผลการประกวด ทีม "Equality for all" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผลงาน “ใจเขาใจเรา” ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเท่าเทียมของสังคม ผ่านอาชีพของนายชัยวัฒน์ อ่อนช่อน ยามรักษาการโรงเรียนเถินวิทยา ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

ครูที่ปรึกษา นางสาววชิรา สุภาสอน
นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด
1. นางสาวบงกช ศรีวิชัยนวล
2. นางสาวสุพัชริดา แก้วมณี
3. นางสาวณัฐชยา ชัยตา
4. นางสาวพิมญารัตน์ ศิริมงคล

ประมวลภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- เฟสบุ้คสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา