ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน/คุรุชนคนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564

20 กันยายน 2564 :: By Admin