ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานจัดประชุมสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2464 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

27 สิงหาคม 2564 :: By Admin


ระหว่างวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2464 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในการประชุม วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นการนำเสนอการสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2464 และวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ทางโรงเรียนดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- เฟสบุ้คสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา
- เฟสบุ้คงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา