ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเถินวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล "โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2564

19 สิงหาคม 2564 :: By Admin


โรงเรียนเถินวิทยาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล "โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเถินวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง และได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการประเมินระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และได้รางวัล ชนะเลิศ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- เฟสบุ้คสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา
- เฟสบุ้คงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเถินวิทยา