สืบค้น :    

ค่ายวิทยาศาสตร์ "ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ก.พ. 2558]

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.พ. 2558]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2558]

งานสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร ร่วมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมออม ร่วมสร้าง ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.พ. 2558]

ผู้อำนวยการโรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง( MOU) ร่วมกับรองฯ 4 ฝ่ายงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ก.พ. 2558]

กิจกรรมทัศนศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ก.พ. 2558]

กิจกรรมกีฬาสี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ม.ค. 2558]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ม.ค. 2558]

นักเรียนชั้น ม.5/9 ศึกษาเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2558]

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]

คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนโรงเรียนเถินวิทยา เข้าอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนราชการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]

Merry Cristmas & Happy New Year 2015
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ธ.ค. 2557]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ธ.ค. 2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมแรงร่วมใจเตรียมสถานที่และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

ร่วมพิธีถวายพระพรกับอำเภอเถิน เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ธ.ค. 2557]

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

พิธีส่งมอบหน้าที่ฯ และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

วันธีรราช ประจำปี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ย. 2557]

งานลอยกระทง 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 พ.ย. 2557]

ผู้อำนวยการ พิสิษฐ คำบุรี เข้าพบและแนะนำตัวกับนายอำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 พ.ย. 2557]

ต้อนรับผู้อำนวยการ พิสิษฐ คำบุรี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 พ.ย. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยาชนะเลิศ การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ต.ค. 2557]

งานแสดงมุทิตาจิต ศิษย์น้อมวันทาครู 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ย. 2557]


ไปหน้า 9/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]