สืบค้น :    

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมแรงร่วมใจเตรียมสถานที่และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

ร่วมพิธีถวายพระพรกับอำเภอเถิน เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

กลุ่มสาระศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ธ.ค. 2557]

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

พิธีส่งมอบหน้าที่ฯ และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

วันธีรราช ประจำปี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ธ.ค. 2557]

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ย. 2557]

งานลอยกระทง 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 พ.ย. 2557]

ผู้อำนวยการ พิสิษฐ คำบุรี เข้าพบและแนะนำตัวกับนายอำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 พ.ย. 2557]

ต้อนรับผู้อำนวยการ พิสิษฐ คำบุรี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 พ.ย. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยาชนะเลิศ การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ต.ค. 2557]

งานแสดงมุทิตาจิต ศิษย์น้อมวันทาครู 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ย. 2557]

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาเข้ารับโล่รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๕๗
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.ย. 2557]

การประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในของโรงเรียน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ก.ย. 2557]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ก.ย. 2557]

พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

วันอาเซียน 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

พิธีถวายราชสดุดี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2557]

กิจกรรมบริหารกายวิถีพุทธ ตามโครงการสุขภาพดี ไม่มีขาย
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [21 ก.ค. 2557]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทชมรม TO B
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2557]

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำศาสนพิธี
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ก.ค. 2557]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]


ไปหน้า 9/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]