สืบค้น :    

"ศึกวันมวยไทยสะท้านโลก" 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 ก.พ. 2559]

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ก.พ. 2559]

ครูปณิสรา ใจเรือน ย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 ม.ค. 2559]

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2559]

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2559]

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2559]

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2559]

กีฬาสี ประจำปี 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ม.ค. 2559]

ร่วมแสดงความไว้อาลัยบุตรชายของ นายถนอม อุปวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ธ.ค. 2558]

T.W.S Christmas and Chinese New Year Fantasy Show 2016
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ธ.ค. 2558]

จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ธ.ค. 2558]

ร่วมพิธีถวายพระพรกับอำเภอเถิน เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ธ.ค. 2558]

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ธ.ค. 2558]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ธ.ค. 2558]

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา และการงานอาชีพฯ ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาวันพ่อแห่งชาติ 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ธ.ค. 2558]

กิจกรรม TWS BIKE FOR DAD สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 ธ.ค. 2558]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 ธ.ค. 2558]

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ธ.ค. 2558]

งานลอยกระทง 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2558]

วันธีรราชเจ้า 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2558]

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2558]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่) กลุ่มโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 พ.ย. 2558]

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2558]

วันปิยมหาราช 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2558]

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 ต.ค. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [17 ต.ค. 2558]

วันเกียรติยศสภานักเรียน ประจำปี 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ย. 2558]

โครงการ"เด็กไทยหัวใจศิลปะ"ครั้งที่ 5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.ย. 2558]

การเตรียมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2558]

การประเมินการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA(ระดับ ScQA) ครั้งที่ 1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2558]


ไปหน้า 7/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]