สืบค้น :    

กิจกรรมบูรณาการฯ ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย โดยสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

รร.เถินวิทยาร่วมกับอ.เถิน และหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ส.ค. 2559]

ชมรม TO BE NUMBER โรงเรียนเถินวิทยา เป็นองค์กรเยาวชนคนเก่งนครลำปาง ประจำปี 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา เป็นองค์กรดีเด่นด้านป้องกันยาเสพติด ประจำ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ส.ค. 2559]

ผอ.พิสิษฐ คำบุรี เข้ารับรางวัลรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2559]

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ก.ค. 2559]

การสัมภาษผู้กู้ยืมรายใหม่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2559]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรีนเถินวิทยา รับรางวาัล รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2559]

ครูพีรวุทธิ์ สีตาบุตร รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ค. 2559]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ค. 2559]

อบรมเยาวชน สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]

ชั่วโมงกิจกรรม Home Room ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]

อบรมนักเรียนแกนนำศาสนพิธี (มรรคนายกน้อย) 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจาก สพม.35
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 ก.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 มิ.ย. 2559]

กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการน้อมระลึกและเชิดชู มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 มิ.ย. 2559]

ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.เถินวิทยา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมอำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 มิ.ย. 2559]

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มิ.ย. 2559]

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 มิ.ย. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยารับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 มิ.ย. 2559]

กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 พ.ค. 2559]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงาน ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 พ.ค. 2559]

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2559 และรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ คำบุรี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [10 พ.ค. 2559]

สืบสานงานประเพณีศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าเถินวิทยา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 เม.ย. 2559]

ผลสอบราคาจ้างตัดชุดพละ ชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 เม.ย. 2559]

ผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2559]

ขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นเจ้าภาพซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงหอประชุุม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 มี.ค. 2559]

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 มี.ค. 2559]

ท่านทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ สพม.35 เดินทางมาให้กำลังใจคณะผู้บริหารและคณะครู ร.ร.เถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 มี.ค. 2559]

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ก.พ. 2559]


ไปหน้า 6/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]