สืบค้น :    

โรงเรียนเถินวิทยา สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2558]

แนวทางการจัดการเรียนการสอน นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2558]

ประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่" ตรวจรักษาประชาชน (ฟรี)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 ก.ค. 2558]

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ก.ค. 2558]

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 ก.ค. 2558]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2558]

กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับการประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 มิ.ย. 2558]

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 มิ.ย. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยารับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 พ.ค. 2558]

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 พ.ค. 2558]

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 เม.ย. 2558]

พลังเยาวชน ขับเคลื่อนพลังฯ เวทีฟื้นพลังชุมชนสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2558]

งานปัจฉิมนิเทศ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.พ. 2558]

ค่ายวิทยาศาสตร์ "ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ก.พ. 2558]

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.พ. 2558]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2558]

งานสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร ร่วมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมออม ร่วมสร้าง ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.พ. 2558]

ผู้อำนวยการโรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง( MOU) ร่วมกับรองฯ 4 ฝ่ายงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ก.พ. 2558]

กิจกรรมทัศนศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 ก.พ. 2558]

กิจกรรมกีฬาสี 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ม.ค. 2558]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ม.ค. 2558]

นักเรียนชั้น ม.5/9 ศึกษาเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2558]

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]

คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนโรงเรียนเถินวิทยา เข้าอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนราชการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2558]

Merry Cristmas & Happy New Year 2015
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ธ.ค. 2557]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ธ.ค. 2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมแรงร่วมใจเตรียมสถานที่และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2557]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]

ร่วมพิธีถวายพระพรกับอำเภอเถิน เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2557]


ไปหน้า 6/16  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [>>]