สืบค้น :    

งานลอยกระทง 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2558]

วันธีรราชเจ้า 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2558]

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2558]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่) กลุ่มโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 พ.ย. 2558]

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2558]

วันปิยมหาราช 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2558]

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 ต.ค. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [17 ต.ค. 2558]

วันเกียรติยศสภานักเรียน ประจำปี 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ย. 2558]

โครงการ"เด็กไทยหัวใจศิลปะ"ครั้งที่ 5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.ย. 2558]

การเตรียมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2558]

การประเมินการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA(ระดับ ScQA) ครั้งที่ 1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2558]

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [10 ก.ย. 2558]

รายงานสถานะการเงินของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 ก.ย. 2558]

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนฯ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ส.ค. 2558]

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเอแม็ท ระดับ ม.ปลาย ในรายการแม็กซ์พลอยส์ ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ส.ค. 2558]

ต้อนรับ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕ คนใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ส.ค. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยาได้รับโล่รางวัล O-NET ๑๐ อันดับแรกของประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ส.ค. 2558]

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูและนักเรียน ร.ร.เถินวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 ส.ค. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 58
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2558]

กิจกรรมบูรณาการวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 58
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2558]

พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 58
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2558]

โครงการส่งเสริมคุณภาพภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล และค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ส.ค. 2558]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ส.ค. 2558]

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ปี 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ก.ค. 2558]

ขอแสดงความยินดีรางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และบุคคลดีเด่นด้านการรักษาฟื้นฟูฯ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ก.ค. 2558]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ก.ค. 2558]

วันภาษาไทย 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 ก.ค. 2558]

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 ก.ค. 2558]

โรงเรียนเถินวิทยา สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2558]


ไปหน้า 6/17  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [>>]