สืบค้น :    

โรงเรียนเถินวิทยาได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.พ. 2560]

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ก.พ. 2560]

ผอ.พิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ม.ค. 2560]

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ม.ค. 2560]

โรงเรียนเถินวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ Classroom Meeting ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2559]

วันปิยมหาราช 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2559]

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ต.ค. 2559]

งานมุทิตาจิต 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ต.ค. 2559]

พิธีอัญเชิญรูปหล่อพระครู วิริยาลังการ (คำมูล) รัตนปัญโญ สู่ศาลาประดิษฐาน และพิธีสืบชะตาหลวง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.ย. 2559]

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.ย. 2559]

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา "ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก" 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน และการแข่งขันกีฬา เปตอง เถินสัมพันธ์ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 ส.ค. 2559]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 59
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

กิจกรรมบูรณาการ ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระฯศิลปะ โดยสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

กิจกรรมบูรณาการฯ ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย โดยสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

รร.เถินวิทยาร่วมกับอ.เถิน และหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ส.ค. 2559]

ชมรม TO BE NUMBER โรงเรียนเถินวิทยา เป็นองค์กรเยาวชนคนเก่งนครลำปาง ประจำปี 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา เป็นองค์กรดีเด่นด้านป้องกันยาเสพติด ประจำ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ส.ค. 2559]

ผอ.พิสิษฐ คำบุรี เข้ารับรางวัลรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2559]

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ก.ค. 2559]

การสัมภาษผู้กู้ยืมรายใหม่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2559]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรีนเถินวิทยา รับรางวาัล รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2559]

ครูพีรวุทธิ์ สีตาบุตร รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ค. 2559]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ค. 2559]

อบรมเยาวชน สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]

ชั่วโมงกิจกรรม Home Room ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]

อบรมนักเรียนแกนนำศาสนพิธี (มรรคนายกน้อย) 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2559]


ไปหน้า 5/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]