สืบค้น :    

คณะผู้บริหาร และคณะครู รร.เถินวิทยา ร่วมสวัสดีปี๋ใหม่คณะผู้บริหาร สพม.๓๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 เม.ย. 2560]

ประชุมครูผู้นิเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 เม.ย. 2560]

วันเกียรติยศสำเร็จการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2560]

ประชุดก่อนปิดภาคเรียน 2/59
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

ค่ายรักการอ่าน 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

สาธารณสุขอำเภอเถิน มาตรวจประเมิน การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในอำเภอเถิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE CAMP 5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]

สื่อ Smart Education
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ก.พ. 2560]

โรงเรียนเถินวิทยาได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศ การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.พ. 2560]

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ก.พ. 2560]

ผอ.พิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.เขต 35 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ม.ค. 2560]

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ม.ค. 2560]

โรงเรียนเถินวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ Classroom Meeting ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2559]

วันปิยมหาราช 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2559]

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ต.ค. 2559]

งานมุทิตาจิต 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 ต.ค. 2559]

พิธีอัญเชิญรูปหล่อพระครู วิริยาลังการ (คำมูล) รัตนปัญโญ สู่ศาลาประดิษฐาน และพิธีสืบชะตาหลวง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.ย. 2559]

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.ย. 2559]

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา "ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก" 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน และการแข่งขันกีฬา เปตอง เถินสัมพันธ์ 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 ส.ค. 2559]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 59
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]

กิจกรรมบูรณาการ ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระฯศิลปะ โดยสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2559]


ไปหน้า 5/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]