สืบค้น :    

สสวท. ตรวจเยี่ยมเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคเหนือ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2561]

รร.เถินวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2018
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2561]

การอบรมโปรแกรม SMSS. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 พ.ย. 2561]

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 พ.ย. 2561]

นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ก.ย. 2561]

ต้อนรับผู้อำนวยการวิโรจ หลักมั่น
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2561]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2561]

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์”
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2561]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ค. 2561]

นศท จิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2561]

กิจกรรม “ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ” ประจำปีการศึกษา 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2561]

รับการนิเทศโรงเรียน จากคณะกรรมการในสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2561]

รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 มิ.ย. 2561]

ผู้อำนวยการพิสิษฐ คำบุรี กล่าวอำลานักเรียน เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ร.ร.หอพระ จ.เชียงใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 พ.ค. 2561]

ต้อนรับคุณครูมยุรี เทือกตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2561]

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปี 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2561]

ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มี.ค. 2561]

วันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มี.ค. 2561]

กิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ก.พ. 2561]

ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สำหรับนักเรียน English Programe ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]

คณะครู รร.เถินวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอเถิน 2561 ร่วมแสดงความยินดีคณะครูได้รับรางวัลเกียรติคุณ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [16 ม.ค. 2561]

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู ประจำปี 2561
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ม.ค. 2561]

โรงเรียนเถินวิทยา รับการนิเทศชั้นเรียน จากคณะนิเทศ(ศึกษานิเทศก์ สพม. 35)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 ม.ค. 2561]

เถินวิทยาร่วมกิจกรรมงานประเพณี "สังฆเติ๋น ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2560]

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2560]

นายไพโรจน์ วิเศษ รอง ผอ.สพม. 35 เดินทางมาให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักเรียน รร.เถินวิทยา north 67
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ธ.ค. 2560]

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ธ.ค. 2560]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 พ.ย. 2560]

การประชุมการถอดบทเรียนโครงการ "โรงเรียนสุขภาวะฯในพื้นที่อำเภอเถิน-อำเภอสบปราบ" 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 พ.ย. 2560]


ไปหน้า 3/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]