สืบค้น :    

ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ณ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 พ.ย. 2562]

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนรับมอบทุนการศึกษา 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 พ.ย. 2562]

วันปิยมหาราช 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2562]

ผอ.สพม. 35 เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเถินวิทยา 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2562]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 ต.ค. 2562]

พิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ม.ราชภัฏลำปาง 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ส.ค. 2562]

กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯ 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ส.ค. 2562]

ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ1โรงเรียน) 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ส.ค. 2562]

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ส.ค. 2562]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ส.ค. 2562]

การประกวดโครงงานด้านเกษตร-พลังงานอัจฉริยะ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.ค. 2562]

กิจกรรมการอบรมในโครงการ "ส่งเสริมเยาวชนไทยให้โลหิต ประจำปี 2562"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.ค. 2562]

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.ค. 2562]

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.ค. 2562]

พิธีทำบุญอาคารเรียน "สินมหสัก" กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.ค. 2562]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2562]

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเถินวิทยา ครั้งที่ 3/2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2562]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก " มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 มิ.ย. 2562]

กิจกรรมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ครั้งที่ 1/2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 มิ.ย. 2562]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โครงการอบรมการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ณ รร.เวียงมอกวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 มิ.ย. 2562]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน ครั้งที่ 1/2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2562]

พิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาต้านยาเสพติด" รร.เถินวิทยา ปี 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2562]

อบรมความรู้ด้านเกษตร-พลังงานอัจริยะเพื่อลดปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2562]

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 มิ.ย. 2562]

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 มิ.ย. 2562]

ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการเข้าค่ายซ้อมดนตรีในช่วงวันหยุด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 มิ.ย. 2562]

นร.เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทำกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 1/62
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2562]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา รับการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 มิ.ย. 2562]

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน ณ จ.เชียงใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 มิ.ย. 2562]

วันงดสูบบุหรี่โลก 62
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 มิ.ย. 2562]


ไปหน้า 2/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]