สืบค้น :    

เถินวิทยาร่วมกิจกรรมงานประเพณี "สังฆเติ๋น ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2560]

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2560]

นายไพโรจน์ วิเศษ รอง ผอ.สพม. 35 เดินทางมาให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักเรียน รร.เถินวิทยา north 67
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ธ.ค. 2560]

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ธ.ค. 2560]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 พ.ย. 2560]

การประชุมการถอดบทเรียนโครงการ "โรงเรียนสุขภาวะฯในพื้นที่อำเภอเถิน-อำเภอสบปราบ" 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 พ.ย. 2560]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 พ.ย. 2560]

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (กีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 พ.ย. 2560]

วันปิยมหาราช ๒๕๖๐
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 ต.ค. 2560]

งานเกษียณอายุราชการ จ.ลำพูน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ต.ค. 2560]

งานมุทิตา ปูชนียานุสรณ์ 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ก.ย. 2560]

การประกวดร้องเพลง "รักแม่" ของนักเรียน ม.1 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2560]

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2560]

การแข่งขันประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ก.ค. 2560]

แนะแนวการศึกษาต่อของกองทัพอากาศ 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2560]

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเถินวิทยา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 และร่วมจัดกิจกรรม PLC
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2560]

กิจกรรม "ทำบุญแทนคุณบ้านเกิด" ประจำปี 2560 โดยจัดทำ "โครงการปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2560]

ดกิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกประจำปี 2560ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มิ.ย. 2560]

ศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มิ.ย. 2560]

การประเมินติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2560]

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [10 มิ.ย. 2560]

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียน 1/2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 พ.ค. 2560]

ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 พ.ค. 2560]

คณะผู้บริหาร และคณะครู รร.เถินวิทยา ร่วมสวัสดีปี๋ใหม่คณะผู้บริหาร สพม.๓๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 เม.ย. 2560]

ประชุมครูผู้นิเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 เม.ย. 2560]

วันเกียรติยศสำเร็จการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2560]

ประชุดก่อนปิดภาคเรียน 2/59
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

ค่ายรักการอ่าน 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

สาธารณสุขอำเภอเถิน มาตรวจประเมิน การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2560
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]


ไปหน้า 2/16  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [>>]