สืบค้น :    

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [20 ส.ค. 2553]

เก็บตกบรรยากาศทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [18 ส.ค. 2553]

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สพท. ลำปางเขต
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ส.ค. 2553]

“การบริหารกายวิถีพุทธ”
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ส.ค. 2553]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [18 ส.ค. 2553]

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
ที่มา กลุ่มสาระศิลปะ [18 ส.ค. 2553]

บรรยากาศงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [12 ก.ค. 2553]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [09 ก.ค. 2553]

อบรมปฎิบัติการบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [29 มิ.ย. 2553]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [18 มิ.ย. 2553]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2553
ที่มา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา [14 มิ.ย. 2553]

พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [09 มิ.ย. 2553]

ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูผู้ช่วยคนใหม่
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [09 มิ.ย. 2553]

โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 เม.ย. 2553]

กลุ่มบริหารงานวิชาการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [26 เม.ย. 2553]


ไปหน้า 16/16  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]