สืบค้น :    

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [23 มิ.ย. 2555]

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 มิ.ย. 2555]

ไหว้ครู ๒๕๕๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 มิ.ย. 2555]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม และฉลองพุทธชยันตี (2)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม และฉลองพุทธชยันตี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ดีเด่น
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 มิ.ย. 2555]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 พ.ค. 2555]

งานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2554
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2555]

กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2554
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 มี.ค. 2555]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2555]

รางวัลชนะเลิศ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 มี.ค. 2555]

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ม.1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2555]

แนะนำรองผู้อำนวยการชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ก.พ. 2555]

การนิเทศ สพม.35
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ก.พ. 2555]

ทัศนศึกษา ปวช.
ที่มา [02 ก.พ. 2555]

สวนสนามยุวกาชาด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ม.ค. 2555]

กิจกรรม "วันนักขาย"
ที่มา [23 ม.ค. 2555]

ยินความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่ผ่านการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยต่างๆ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 ม.ค. 2555]

ประมวลภาพ งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2012
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2555]

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2555]

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2555]

บรรยากาศ กิจกรรมงานวันครู สพม.35
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ม.ค. 2555]

มอบของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ม.ค. 2555]

ประกาศผลโควตาภาคเหนือ
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [05 ม.ค. 2555]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(2)
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [30 ธ.ค. 2554]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [30 ธ.ค. 2554]

นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมศึกษาดูงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ธ.ค. 2554]

นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมโครงการขับเคลื่อน 9 กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ธ.ค. 2554]

แสดงชุดปฏิบัติการยิงปืนฉับพลันและวิ่งสวนสนาม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ธ.ค. 2554]


ไปหน้า 16/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]