สืบค้น :    

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด+เดินทางไกล
ที่มา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [08 ก.พ. 2554]

กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาด
ที่มา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [02 ก.พ. 2554]

การศึกษาดูงาน นักเรียนชั้น ปวช.3
ที่มา [01 ก.พ. 2554]

บรรยากาศ การรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2554]

บรรยากาศ การรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ม.ค. 2554]

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ม.ค. 2554]

แสดงความยินดีกับคุณครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ม.ค. 2554]

บรรยากาศการต้อนรับ รองผู้อำนวยการสมชาย น่วมเกตุ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ธ.ค. 2553]

พิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวามหาราช
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [07 ธ.ค. 2553]

นกแต้เกมส์ 2010
ที่มา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา [27 พ.ย. 2553]

งานยี่เป็งเมืองเถิน ๒๕๕๓
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [23 พ.ย. 2553]

THE OVEN OF EXCESSIVE HEAT ENERGY .....
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [28 ต.ค. 2553]

การประเมินนักเรียนและโรงเรียนพระราชทาน 2553 (บรรยากาศช่วงบ่าย)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ก.ย. 2553]

การประเมินนักเรียนและโรงเรียนพระราชทาน 2553 (บรรยากาศช่วงเช้า)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 ก.ย. 2553]

บรรยากาศงาน พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
ที่มา [20 ก.ย. 2553]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการยุวชนประกันภัย
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [17 ก.ย. 2553]

นิทรรศการผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2553]

พิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [10 ก.ย. 2553]

บรรยากาศการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [30 ส.ค. 2553]

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [20 ส.ค. 2553]

เก็บตกบรรยากาศทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [18 ส.ค. 2553]

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สพท. ลำปางเขต
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ส.ค. 2553]

“การบริหารกายวิถีพุทธ”
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ส.ค. 2553]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [18 ส.ค. 2553]

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
ที่มา กลุ่มสาระศิลปะ [18 ส.ค. 2553]

บรรยากาศงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [12 ก.ค. 2553]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [09 ก.ค. 2553]

อบรมปฎิบัติการบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [29 มิ.ย. 2553]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
ที่มา กลุ่มการงานอาชีพ [18 มิ.ย. 2553]

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2553
ที่มา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา [14 มิ.ย. 2553]


ไปหน้า 16/17  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [>>]