สืบค้น :    

เปิดสนามไดร์กอล์ฟ โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ส.ค. 2555]

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ส.ค. 2555]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [10 ส.ค. 2555]

ค่าย English Camp
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [10 ส.ค. 2555]

พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2555]

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตบริการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2555]

แห่ขบวนเทียนพรรษา ๒๕๕๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [01 ส.ค. 2555]

มอบทุนการศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2555]

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำวิถีพุทธ ด้านผู้นำศาสนพิธี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.ค. 2555]

การแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [19 ก.ค. 2555]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ก.ค. 2555]

โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 มิ.ย. 2555]

รับโล่เกียรติยศโครงการบริหารกายวิถีพุทธ
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [29 มิ.ย. 2555]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มิ.ย. 2555]

รวมพลังอำเภอเถินต่อต้านยาเสพติด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 มิ.ย. 2555]

รวมพลังอำเภอเถินต่อต้านยาเสพติด
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 มิ.ย. 2555]

สุนทรภู่รำลึก ๒๕๕๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 มิ.ย. 2555]

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [23 มิ.ย. 2555]

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 มิ.ย. 2555]

ไหว้ครู ๒๕๕๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 มิ.ย. 2555]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม และฉลองพุทธชยันตี (2)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

โรงเรียนเถินวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม และฉลองพุทธชยันตี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ดีเด่น
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2555]

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 มิ.ย. 2555]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 พ.ค. 2555]

งานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2554
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2555]

กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2554
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 มี.ค. 2555]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2555]

รางวัลชนะเลิศ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [12 มี.ค. 2555]

กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ม.1
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2555]


ไปหน้า 15/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]