สืบค้น :    

กีฬาสี 2012
ที่มา ฝ่ายบริหาร [28 ธ.ค. 2555]

การประกวดแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 ธ.ค. 2555]

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีน ปี 2555
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [26 ธ.ค. 2555]

TO BE NO.1 IDOL
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ธ.ค. 2555]

รางวัลยุวชนประกันภัย คปภ.
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [07 ธ.ค. 2555]

ถวายพระพรพระบาmสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [06 ธ.ค. 2555]

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 5 ธันวามหาราช "เถินบุรินทร์มินิมาราธอน"_2
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2555]

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 5 ธันวามหาราช "เถินบุรินทร์มินิมาราธอน"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ธ.ค. 2555]

กลุ่มสาระสังคมศึกษา กับนิทรรศการงานสังฆเติ๋น
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [05 ธ.ค. 2555]

การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเถินวิทยา ในกิจกรรม เถินบุรินทร์มินิมาราธอน
ที่มา กลุ่มสาระศิลปะ [05 ธ.ค. 2555]

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มสาระสังคมฯ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [05 ธ.ค. 2555]

พิธีถวายราชสดุดี 5 ธันวาคม 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ธ.ค. 2555]

เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [04 ธ.ค. 2555]

เทิดไท้องค์ราชัน กลุ่มสาระศิลปะ
ที่มา กลุ่มสาระศิลปะ [04 ธ.ค. 2555]

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 ธ.ค. 2555]

หมอณัฐวุฒิ มอบเงินให้โรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2555]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2555]

วงดนตรีลูกทุ่งเถินวิทยาบนเวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ที่มา กลุ่มสาระศิลปะ [24 พ.ย. 2555]

ประเมินนักเรียนพระราชทาน 2555
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 พ.ย. 2555]

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการคนใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ต.ค. 2555]

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ต.ค. 2555]

ถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ต.ค. 2555]

กอล์ฟการกุศล สานฝันเพื่อน้องโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [22 ต.ค. 2555]

ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม (เว้ - ดานัง - ฮอยอัน)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 ต.ค. 2555]

ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (เว้ - ดานัง - ฮอยอัน)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 ต.ค. 2555]

อบรม"การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 ต.ค. 2555]

กอล์ฟการกุศลสานฝันเพื่อน้องเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 ก.ย. 2555]

นักเรียนพระราชทาน
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [19 ก.ย. 2555]

งานมุทิตาจิตพิธีเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๕
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ย. 2555]

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ย. 2555]


ไปหน้า 12/16  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [>>]