สืบค้น :    

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาเข้ารับโล่รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๕๗
ที่มา ฝ่ายบริหาร [16 ก.ย. 2557]

การประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในของโรงเรียน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ก.ย. 2557]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่)
ที่มา ฝ่ายบริหาร [05 ก.ย. 2557]

พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

วันอาเซียน 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

พิธีถวายราชสดุดี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ส.ค. 2557]

กิจกรรมบริหารกายวิถีพุทธ ตามโครงการสุขภาพดี ไม่มีขาย
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [21 ก.ค. 2557]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทชมรม TO B
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 ก.ค. 2557]

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำศาสนพิธี
ที่มา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [18 ก.ค. 2557]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ส.ค. 2557]

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [30 มิ.ย. 2557]

วันสุนทรภู่ 2557
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [27 มิ.ย. 2557]

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 มิ.ย. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 พ.ค. 2557]

รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2557]

พิธีบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งเสริมระเบียบวินัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 พ.ค. 2557]

วันเกียรติยศ 2556
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 มี.ค. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยา เปิดงานพัฒนาบุคลากร
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 มี.ค. 2557]

พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกัน ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 มี.ค. 2557]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

โรงเรียนสลกบาตร เข้าศึกษาดูงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

โครงการอะไหล่มนุษย์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

งานปัจฉิมนิเทศ 2556
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.พ. 2557]

รางวัลเหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชาติ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [21 ก.พ. 2557]

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [19 ก.พ. 2557]

แสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาใหม่ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.พ. 2557]


ไปหน้า 10/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]