สืบค้น :    

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ก.ค. 2557]

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
ที่มา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [30 มิ.ย. 2557]

วันสุนทรภู่ 2557
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [27 มิ.ย. 2557]

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 มิ.ย. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 พ.ค. 2557]

รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2557]

พิธีบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งเสริมระเบียบวินัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [09 พ.ค. 2557]

วันเกียรติยศ 2556
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 มี.ค. 2557]

โรงเรียนเถินวิทยา เปิดงานพัฒนาบุคลากร
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 มี.ค. 2557]

พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกัน ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 มี.ค. 2557]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

โรงเรียนสลกบาตร เข้าศึกษาดูงาน
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

โครงการอะไหล่มนุษย์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2557]

งานปัจฉิมนิเทศ 2556
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ก.พ. 2557]

รางวัลเหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชาติ
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [21 ก.พ. 2557]

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [19 ก.พ. 2557]

แสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาใหม่ 2557
ที่มา ฝ่ายบริหาร [11 ก.พ. 2557]

เตรียมความพร้อม สอบ O-NET
ที่มา ฝ่ายบริหาร [07 ก.พ. 2557]

ยามค่ำดูดาว ยามเช้าดูนก
ที่มา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [07 ก.พ. 2557]

เข้าค่ายลูกเสือ เขื่อนภูมิพล
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ม.ค. 2557]

รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [31 ม.ค. 2557]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ม.ค. 2557]

บรรยากาศ การไว้อาลัยครูอุเทน ปัญญาดิบวงศ์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [24 ม.ค. 2557]

สวัสดีปีใหม่ นายพินิจ จันทรสุรินทร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ม.ค. 2557]

ผอ.พิมนน์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ม.ค. 2557]

ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ม.ค. 2557]

ชมรม To Be No.1 ดีเด่นระดับภาคเหนือ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [15 ม.ค. 2557]

ซ้อมใหญ่วงดนตรีลูกทุ่ง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ม.ค. 2557]

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [06 ม.ค. 2557]

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [03 ม.ค. 2557]


ไปหน้า 10/18  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]