สืบค้น :    

สพม.35 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID
ที่มา กลุ่มสาระภาษาไทย [12 ม.ค. 2564]

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางลาวัลย์ สมใจ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ที่มา ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยฯ ร.ร.เถินวิทยา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [04 พ.ย. 2563]

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [29 ต.ค. 2563]

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่มา ฝ่ายบริหาร [23 ต.ค. 2563]

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่มา ฝ่ายบริหาร [14 ต.ค. 2563]

การปักเสื้อแต่ละชั้นปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]

QR Code รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาคเหนือ 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2563]

กิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]

กิจกรรมแนะแนว 63
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]

นักเรียน ม.5 ติว GAT ภาษาไทย จากโครงการ TCAS STATION
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]

ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]

ติวโอเน็ต ม.3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2563]

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ม.ค. 2563]

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห้องเรียนเสริมศักยภาพห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [21 ม.ค. 2563]

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [13 ม.ค. 2563]

ทำบุญปีใหม่ 2563
ที่มา ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2563]

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [25 ธ.ค. 2562]

ยินดีกับนายอภิวัตร ยะสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ชนะเลิศ) การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ณ จ.แพร่
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2562]

วันลูกเสือไทย 2562
ที่มา ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2562]

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 62
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2562]

คุณครูนิติกร เครือวัง ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่มา ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2562]

นางสาวปริชญา สุขแจ่ม รางวัลเหรียญเงิน “ตากเกมส์”
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 พ.ย. 2562]

นายอภิวัตร ยะสุวรรณ รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) “ตากเกมส์”
ที่มา ฝ่ายบริหาร [17 พ.ย. 2562]


ไปหน้า 1/18  (30 รายการ/หน้า)
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]  
[16]   [17]   [18]   [>>]