นายวิโรจ หลักมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[13 ก.ย. 2564] กำหนดการปิดภาคเรียน 1/2564 เปิดภาคเรียน 2/2564 และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก

ดูรายละเอียด

[1 ต.ค. 2564] กิจกรรมสภาอาสา ณ โรงเรียนปางมะโอ - โรงเรียนปางไฮ

ดูรายละเอียด

[27 ส.ค. 2564] ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียด